fot. Idalia Skalska © Stawy Milickie

REZERWAT

STAWY MILICKIE

REGULAMIN

Regulamin wstępu na tereny będące własnością Spółki Stawy Milickie S.A.

położone na obszarze rezerwatu przyrody "Stawy Milickie" oraz na obszarze Natura2000

CZYTAJ

ARTYKUŁ

Wiosna, lato, jesień, zima na stawach

Dolina Baryczy to jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów w Polsce. Jest domem dla wielu grup zwierząt, jednak szczególnie ważnym dla ptaków. Dzięki mozaice różnorodnych środowisk, jak lasy, pola, łąki i najważniejsze – stawy rybne – można tu spotkać ok. 300 gatunków ptaków, a ok. 180 zakłada w Dolinie Baryczy gniazda. 

CZYTAJ

PORADNIK

Jak zachowywać się na szlakach Doliny Baryczy?

Rezerwat „Stawy Milickie” i obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” to jedne z najcenniejszych ostoi ptaków w naszym kraju i w Europie.

CZYTAJ

STAWY MILICKIE SA

SIEDZIBA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 966 018

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: a.okrajek@stawymilickie.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.: (+48) 728 418 801

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015