FILMY

VIDEO

Stawy Milickie - historia, przyroda, tradycje rybackie

Krótka opowieść o Stawach Milickich i Dolinie Baryczy - historia, przyroda, tradycje rybackie. 

VIDEO

Rowerem na stawach milickich

Dolina Baryczy, ze względu na dużą rozciągłość równoleżnikową, piękne krajobrazy oraz mały ruch samochodowy na drogach lokalnych, jest niezwykle popularna wśród rowerzystów.

VIDEO

Stawy Milickie
- Spot reklamowy

Spot reklamowy Stawów Milickich SA

STAWY MILICKIE SA

SIEDZIBA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 966 018

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: a.okrajek@stawymilickie.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.: (+48) 728 418 801

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015