INFO

STAWY MILICKIE
KRAINA NIEZWYKŁOŚCI

Stawy Milickie to największy w Europie kompleks stawów rybnych o powierzchni siedmiu i pół tysiąca hektarów lustra wody. Rezerwat "Stawy Milickie"
jest największym w kraju ptasim rajem i jednym
z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych na naszym kontynencie.

DOLINA BARYCZY

REZERWAT STAWY MILICKIE

PRZYRODA
I EKOLOGIA

RYBACTWO I TRADYCJE REGIONU

MAPA SZLAKÓW

HISTORIA

FILMY

FILMY

Stawy Milickie – ostoja ptactwa
i dzikiej przyrody, miejsce dobrego życia i tradycyjnych smaków
oraz odnowy sił witalnych. Dolina Baryczy to również 1100 km szlaków turystycznych: ścieżek rowerowych, pieszych, konnych, przyrodniczych oraz kajakowych.

ZOBACZ

STYL ŻYCIA

STYL ŻYCIA

Stawy Milickie, to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc Dolnego Śląska. Dla niektórych to miejsce to także wyraz własnego stylu życia.

ZOBACZ

REDAKCJA

REDAKCJA

 

ZOBACZ

STAWY MILICKIE SA

SIEDZIBA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 966 018

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: a.okrajek@stawymilickie.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.: (+48) 728 418 801

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015