logo
https://pl.wikipedia.org/
MEWA

Mewa śmieszka

Na hasło „mewa” mamy przed oczami ciągnące się po horyzont bałtyckie plaże i rozkrzyczane ptaki latające nad głowami turystów. Jest to skojarzenie jak najbardziej trafne, aczkolwiek nie wszystkie mewy zamieszkują jedynie tereny nadmorskie. Doskonałym przykładem jest mewa śmieszka.

Gdzie mieszka mewa śmieszka?

Mewa śmieszka (Larusridibundus) występuje w bardzo wielu siedliskach na terenie Polski – jest najbardziej pospolicie pojawiającym się gatunkiem mewy w naszym kraju. Możemy ją zaobserwować na wszelkiego rodzaju stawach, rozlewiskach rzecznych, żwirowniach, czy bagnach – zimuje głównie na wybrzeżu, ale również nad większymi zbiornikami wodnymi, nawet w centrach dużych miast. Ptaki, które migrują, przylatują do Polski w okresie od lutego do maja, natomiast odloty zaczynają się z reguły w sierpniu i kończą w grudniu. Gatunek ten dość powszechnie występujący na terenie Europy i Azji (według udostępnionych danych na terenie Europy żyje około dwa i pół miliona par tych ptaków).

Po czym rozpoznać ten gatunek mewy?

Śmieszka jest jedną z mniejszych mew. Długość ciała przeciętnego ptaka wynosi około czterdziestu centymetrów, rozpiętość skrzydeł w przybliżeniu dziewięćdziesiąt pięć centymetrów, a masa ciała waha się w przedziale od dwustu sześćdziesięciu do trzystu pięćdziesięciu gram. Gatunek ten stosunkowo łatwo rozpoznać, szczególnie w okresie toków. Ptaki charakteryzują się wtedy czarno-brązowym kapturem na głowie, oraz ciemnym zakończeniem lotek. Grzbiet i skrzydła są w kolorze popielatym, natomiast pozostałe części ciała białe. Nogi u ptaków czerwone. Młode osobniki wybarwione są inaczej niż dorosłe – posiadają brązowy grzbiet, białą głowę. Dopiero po skończeniu dwóch lat upierzenie przyjmuje ostateczne barwy.

Poza samym wyglądem mewa śmieszka wydaje też charakterystyczne dźwięki, którym zawdzięcza nazwę gatunkową. Nawoływania tych ptaków bezsprzecznie kojarzą się z letnimi wakacjami na bałtyckiej plaży, czy wycieczkami rowerowymi do Doliny Baryczy.

Gniazdowanie i rozmnażanie

Rytuały godowe mewy zaczynają w kwietniu, wtedy zaobserwować można „tańczące” osobniki. Po dobraniu się w pary, ptaki budują gniazdo. Jest to zagłębienie wypełnione roślinnością szuwarową. Gniazda dostrzec można zarówno na brzegach zbiorników wodnych jak i na wodzie (w tym przypadku w postaci pływających platform z roślin). Co ciekawe, mewy śmieszki jako ptaki żyjące w koloniach ustaliły hierarchię, jeśli chodzi o miejsce gniazdowania. Otóż najstarsze pary, zajmują pozycję w centrum kolonii, która teoretycznie jest najmniej narażona na atak drapieżników, czy inne niebezpieczeństwa mogące zagrozić życiu piskląt.

Samica składa jaja (dwa do trzech) raz w roku. Są one zielonkawe z ciemniejszymi kropkami. Pisklęta, wysiadywane przez oboje rodziców, wylegają się po około dwudziestu trzech dniach – w całej kolonii mew młode wykluwają się w podobnym czasie. Również kwestia karmienia piskląt pozostaje w gestii obojga rodziców. Po około dziesięciu dniach od wylęgu młode opuszczają gniazdo, jednak nie oddalają na większe odległości od rodzinnego domu. Po pięciu tygodniach nowe pokolenie zaczynają latać.

Czym żywią się mewy śmieszki?

Mewy śmieszki nie należą do wybrednych ptaków. Smakuje im w zasadzie wszystko – zaczynając od bezkręgowców, owadów, dżdżownic, mniejszych rybacch, kończąc na owocach i różnego rodzaju nasionach. Śmieszki szukają pożywienia wszędzie, są też częstymi bywalcami wysypisk śmieci, portów czy obszarów gęsto zaludnionych, gdzie łatwiej o znalezienie resztek. Okazuje się jednak, że nie do końca trafne jest powszechne mniemanie, że ta mewa ta czynnie poluje na ryby. Nie pozwala jej na to wielkość i budowa – porusza się zbyt wolno, żeby łapać zwinne ryby, a ponadto jest stanowczo zbyt lekka żeby bez problemów nurkować.

Śmieszki należą do bardzo przedsiębiorczych ptaków, przez co dość powszechny jest proceder podbierania przez nie pokarmu innym ptakom. Ich zaradność można zaobserwować chociażby podczas karmienia ptaków przez turystów na plaży – kiedy tylko mewy zobaczą, że jest szansa na szybki posiłek bez zbędnego wysiłku od razu są gotowe i podlatują jako jedne z pierwszych, a o pokarm zabiegają bez najmniejszego strachu.

Ochrona

Jak w przypadku większości ptaków gniazdujących na terenie naszego kraju głównym zagrożeniem dla mewy śmieszki jest niszczenie naturalnych siedlisk tego ptaka. Sporym problemem jest też niszczenie koloni ptaków zamieszkujący stawy hodowlane. Należy jednak podkreślić, że sam gatunek przystosowuje się do zmieniających warunków – mewy śmieszki bardzo często mieszkają w pobliżu siedzib ludzki i w pełni korzystają z nadarzających się okazji na zdobycie pokarmu.

Na terenie naszego kraju śmieszki polegają ścisłej ochronie gatunkowej, są jednak najliczniejszym gatunkiem mew zamieszkującym Polskę – szacuje się, że w naszym kraju występuje do stu do stu dwudziesty tysięcy par.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015