logo
fot. Idalia Skalska © Stawy Milickie
PORADNIK

Jak zachowywać się na szlakach Doliny Baryczy?

Rezerwat „Stawy Milickie” i obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Baryczy” to jedne z najcenniejszych ostoi ptaków w naszym kraju i w Europie.

Odwiedzając Dolinę Baryczy należy bezwzględnie przestrzegać zakazów wstępu na tereny chronione przez rezerwat „Stawy Milickie”. Nie uprawnione wejście na teren objęty rezerwatem grozi karą aresztu lub grzywny -  podstawa prawna: art. 15. ust.1. w zw. z art. 127 pkt 1 lit. b)ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.: Dz.U.z 2009r. Nr 151, poz.1220 ze zm.).

Stawy Milickie to również największy w Europie kompleks stawów hodowlanych, które są własnością prywatną i chroni je Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. Nieuprawnione wejście na ich teren grozi karą grzywny - podstawa prawna: art. 13 ust. 2 w zw. z art. 27a pkt 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j.t.:Dz.U.2009.189.1471 ze zm.).

Stawy Milickie to niezwykle cenne dziedzictwo przyrodnicze, odwiedzając te tereny nie tylko trzeba przestrzegać prawa, ale warto dbać o pozostawienie ich w nienaruszonym stanie, poruszając  się tylko wyznaczonymi szlakami turystycznymi i to zgodnie z ich przeznaczeniem.

Odwiedzający rezerwat poza wyznaczonymi trasami często nieświadomie przyczyniają się do strat w lęgach ptaków lub niepokoją je na żerowiskach. Dlatego warto wiedzieć na jakie niebezpieczeństwa możemy narazić ptaki podczas wędrówki po stawach, kiedy wkraczamy na teren za szlabanem:

– Sezon lęgowy to najbardziej niebezpieczny dla ptaków okres – niepokojone porzucają lęgi, a strata czasu i energii, może spowodować, że nie zdążą się rozmnożyć.

– Płoszenie wysiadujących ptaków powoduje zaziębianie jaj oraz narażenie na zniszczenie lęgu przez drapieżniki. Straconego lęgu mogą nie zdążyć powtórzyć w sezonie lęgowym.

– Ptaki krukowate rabują odkryte gniazda, z których ptaki zostały spłoszone przez ludzi.

– Wchodzenie do kolonii lęgowych wywołuje panikę, a ta przyczynia się do zwiększonej śmiertelności piskląt.

– Płoszenie ptaków wodzących młode powoduje rozbijanie rodzin oraz narażanie piskląt na atak drapieżników.

– Przedwczesne opuszczanie gniazd przez  młode ptaki (błotniaki stawowe, bąki, bączki) grozi ich śmiercią.

– Okres dyspersji polęgowej i wędrówek - płoszenie żerujących i odpoczywających ptaków powoduje stratę ich energii.

Odwiedzając Dolinę Baryczy pamiętaj o przestrzeganiu przepisów  o ochronie przyrody, szanuj zakaz wstępu na obręby hodowlane, które są własnością prywatną i pamiętaj o 10  ważnych zasadach nawet jeśli poruszasz się po udostępnionych ścieżkach:

  1. Rezerwat to ostoja zwierząt. Jesteś tu gościem, zachowaj odpowiedni dystans, nie płosz gospodarzy i nie rób im krzywdy.
  2. Rośliny i grzyby są pod ochroną, pozwól im rosnąć w spokoju.
  3. Poruszanie się samochodem dozwolone jest tylko na drogach publicznych – stosuj się do regulacji ruchu drogowego i respektuj zakazy wjazdu.
  4. Stawy nie są otwartym łowiskiem – ryby możesz łowić tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach.
  5. Stawy są domem roślin i zwierząt, a nie kąpieliskiem.
  6. Ogień może być dla przyrody wielkim zagrożeniem – ogniska można palić wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.
  7. Zachowaj ciszę – hałas płoszy mieszkańców tej krainy, pamiętaj również, że inni odwiedzający przyjeżdżają tu, aby uciec od zgiełku.
  8. Zabierz swoje śmieci ze sobą – zostaw krainę stawów czystą.
  9. Pamiętaj także o odpowiednim ekwipunku, wygodnych butach i stroju oraz prowiancie.
  10. Nie staraj się zobaczyć lub fotografować ptaków za wszelką cenę (niezależnie od okoliczności).

 

Zasady opracowane zostały przez Fundację EkoRozwoju i Stawy Milickie SA.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015